Özer Sigorta Aracılık Hizmetleri Trabzon

Faydalı Bilgiler

Kaza Tespit Tutanağı

Kaza Tespit Tutanağı İndirmek İçin Lütfen TIKLAYINIZ

Ferdi Kaza Hasar İle İlgili Bilgiler

Ferdi Kaza Hasar Dosyalarında İstenen Bilgi ve Belgeler;

 • Sigorta poliçesi,
 • Poliçede plaka numarası belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi,
 • Trafik kazası tesbit tutanağı tasdikli örneği,
 • Tazminat alacaklısının / mağdurun TC numarası,
 • Vergi levhası (Tüzel kişilerde) (Ölümlerde vergi numarası olarak varislerin vergi numaraları talep edilmektedir.),
 • Talep yazısı.

Ek Olarak;

Ölümlerde,
 • Ölüm raporu ve defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı tastikli örneği,
 • Vukuatlı nüfus kayıt tablo örneği.
Yaralanmalarda,
 • Doktor ve hastane raporları,
 • Tedavi giderleri İle ilgili fatura ve makbuz asılları,
 • İlaç masrafları için doktor reçetesi, reçeteye bağlı olarak hasta adına eczaneden alınan fatura (İlaç fiyat küpürleri de ilave edilmiş şekilde).
Daimi Maluliyet (Sürekli Sakatlık) İçin,
 • Maluliyeti gösterir heyet raporu,
 • Sigortalı tazminatı mahkeme kararı sonucunda ödemiş ise, sigortalıdan mahkeme kararı, kaza tespit tutanağı tasdikli örneği, ruhsat fotokopisi, icra emri, ödeme belgesi talep edilmektedir.

Kasko Hasar Dosyasında İstenilen Bilgiler

Çarpma – Çarpılma Olaylarında;

 • Sigorta poliçesi,
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği),
 • Alkol raporu (tasdikli örneği),
 • Kaza zabtının tutturulmadığı hallerde sürücünün yazılı beyanı,
 • Ehliyet fotokopisi,
 • Ruhsat fotokopisi,
 • Dain-i Mürtehin varsa ilgili kurumdan alınacak muvafakatname,
 • Yanma olaylarında itfaiye gelmiş ise itfaiye raporu, kendi imkanları ile söndürülmüş ise yazılı beyan ve imkan dahilinde olay yerinde fotoğraf çekilmesi,
 • İrsaliye (yük taşımaya mahsus araçlarda),
 • Hasara ilişkin faturalar,
 • Hasara ilişkin fotoğraflar,
 • T.C. kimlik numarası (şahıslar için) veya vergi levhası (işyerleri için).
Sohbeti aç
Sigorta Hakkında Yardım İster misiniz ?
Özer Sigorta 7/24 WhatsApp Hattı
Merhaba,
Faydalı Bilgiler ile ilgili bilgi almak ister misiniz?