Özer Sigorta Aracılık Hizmetleri Trabzon

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik Sigortam var, kasko yaptırmalı mıyım?

Trafik Sigortası, kaza yapıldığında karşı aracın, karşı araçtakilerin veya yayaların, sigortalı aracın kusurlarından kaynaklanan maddi ve bedeni zararlarını karşılar. Yani Zorunlu Trafik Sigortası teminatları sadece 3. şahsı ve karşı aracı korumaya odaklanır. Karşı aracın kusurlu olduğu kazalarda kasko sigortası sahibiysen sigortan, aracının onarımını sağlar ve daha sonra kusurlu olan aracın sigortasından gerekli ödemeyi geri alır. Sen de herhangi bir işlem ile uğraşmadan güvenli sürüşün tadını çıkarırsın.

Deprem Sigortası Zorunlu mu?

Deprem sigortası, tüm konut tipleri için zorunlu bir sigorta çeşididir. 6305 sayılı Afet Kanunu kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmayan kişiler, konut kredilerinden veya deprem sonrası devlet tarafından yapılacak yardımlardan yararlanamaz. Konutlara elektrik, su veya doğal gaz gibi hizmetlerin bağlanması için de deprem sigortası yaptırmak mecburidir.

Neden DASK - Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırmalıyım?

Zorunlu Deprem Sigortası, depremin yıkıcı etkilerini azaltmak ve hayata devam edebilmeniz için oluşan maddi kayıplarınızı hızlı bir şekilde geri kazanabilmek adına yaptırılması gereken zorunlu bir sigortadır. Günümüzde elektrik, su vb. aboneliklerin başlatılması için de Zorunlu Deprem Sigortası gereklidir.

DASK’ı Kim Yaptırır?

DASK her mülkün sahibi tarafından yaptırması zorunlu olan bir sigortadır. DASK yaptırma masrafı, kişinin ev sahibi olma durumunda ev sahibinin sorumluluğudur. Kiracının sigortaya dair herhangi bir ödeme yapma zorunluluğu yoktur. Ancak kiracılar da “sigorta ettiren” sıfatıyla Zorunlu Deprem Sigortası yaptırabilir. Böyle bir hasar durumunda hasar tazminatı kiracıya değil ev sahibine ödenir.

DASK İptali Yapılabilir mi?

DASK zorunlu bir sigorta poliçesidir, bu nedenle “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları - C.2 Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü Fesih ve İptaller" maddesinde yer alan durumlar dışında iptal edemezsiniz. DASK hakkında merak ettiğinizi bütün bilgileri Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nı inceleyerek öğrenebilirsiniz.

DASK Muafiyeti Nedir?

Riskin sigorta şirketi ve sigortalı arasında paylaşılması anlamına gelen sigorta muafiyeti, hasarın belli bir miktarının ya da oranının sigortalının üzerinde kalmasını ifade eder. DASK muafiyetinde de poliçe bedelinin belli bir yüzdesini geçmeyen maddi hasarlar, sigorta şirketi tarafından ödenmez. Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda sigorta bedelinin %2’si oranında muafiyet uygulanır. DASK, oluşan hasarın bu oranı aşan kısmından sorumludur. Ancak Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında 72 saat içinde meydana gelen zararlar “bir hasar” olarak değerlendirilir ve 72 saat içinde meydana gelen hasarın %2’lik oranı aşıp aşmadığı tespit edilir. Eğer 72 saat içinde gerçekleşen hasar muafiyet bedeli olan %2’nin üzerindeyse, bu bedel tazminattan düşülerek sigortalıya ödeme yapılır.

UAVT Kodu (Adres Kodu) Nedir?

Adres Kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara ait 10 haneli özel bir numaradır. UAVT, adres kodlarının kayıtlı olduğu Ulusal Adres Veri Tabanının kısa adıdır. Zorunlu Deprem Sigortanızı kolayca yaptırmak için Adres Kodunuzu mutlaka öğrenin. Adres kodunuzu e-devlet üzerinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi web sitesinden, mahalle muhtarınızdan ya da bağlı bulunduğunuz belediyeden öğrenebilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Yapılmazsa Ne Olur?

Zorunlu bir sigorta türü olmasına rağmen DASK - Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmamanın bir cezası yoktur. Ancak DASK yaptırmazsanız konutunuzda ya da işyerinizde; deprem ve depreme bağlı gelişen yangın, infilak, toprak kayması, tsunami gibi olayların oluşturacağı zararları tazmin edemezsiniz. Ayrıca konutların su, doğalgaz ve elektrik aboneliklerinin açtırabilmesi ve tapu işlemleri için de DASK - Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmış olmanız istenir. Bu konularda zorluk yaşamamak için deprem sigortanızı yaptırmanız ve DASK yenileme işlemlerinizi poliçe bitim tarihinden öne tamamlamanız önemlidir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel sağlık sigortası SGK’lı olma şartı aranmayan ve tamamen sigorta şirketine bağlı bir sigorta türüdür. Bu yüzden başvuracağınız hastanenin sadece sigorta şirketiniz ile anlaşmalı olması yeterlidir. Özel sağlık sigortası genel olarak bir kaza sonucu oluşan akut tedavi masraflarını ve geçmişten gelen ya da tanısı yeni konmuş kronik hastalıkların tedavi masraflarını karşılamak üzere geliştirilmiştir.Sigorta şirketine göre yaş sınırı değişebilse de genel olarak 60 yaşın altındaki bireyler özel sağlık sigortası yaptırabilir. Özel sağlık sigortasının birçok insana göre en büyük avantajı sigortadan önce teşhisi konan kronik hastalıkların tedavisini de karşılamasıdır. Kronik rahatsızlığa göre fiyat değişebilmektedir ancak her türlü duruma karşı hazırlıklı olunmaktadır. Özel sağlık sigortası, 24 saatin üzerinde hastanede yatış gerektiren tedavileri de belirlenen limitler oranında karşılar. Bu nedenle genelde estetik amaçlı olanlar hariç büyük cerrahi müdahale gerektiren durumlarda özel sağlık sigortası devreye girmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’lı bireyler tarafından kullanılabilen devlet destekli bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünde SGK limitlerini aşan tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanır. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanabilmek için gittiğiniz hastanenin hem SGK ile hem de seçtiğiniz sigorta şirketi ile anlaşmalı olması gerekir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, ya da kısaca TSS, sigortalı bir işte çalışan veya harici olarak kendi sigorta primlerini ödeyen kişiler için geliştirilmiş bir sigorta türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası genel olarak küçük cerrahi müdahaleleri, ayakta uygulanan tedavileri, muayeneleri, tetkikleri, refakatçi giderlerini ve radyoterapiyi kapsar. Ancak tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını genişletmek sizin elinizdedir. Sigorta şirketiniz tarafından sunulan ek teminatları ve hizmetleri poliçenize ekleyerek tamamlayıcı sağlık sigortası poliçenizi genişletebilirsiniz.

İş yeri Sigortası Nedir?

İş yeri sigortası veya iş yeri yangın sigortası hem iş yerini hem de iş yerindeki malları güvence altına alan bir sigorta türüdür. İş yeri ile birlikte iş yerindeki her türlü muhteviyatı (demirbaş eşya, emtia, makine ve tesisat) ve camları yangın, yıldırım, deprem, infilak gibi durumlara karşı güvence altına alır. Şirketinizin bulunduğu ofiste iç veya dış etkenler ile yaşanabilecek aksilikler sonucunda ortaya çıkan maddi kayıpları, bunun sonucunda oluşabilecek kâr kaybını ve tazminat doğuracak sorumluluk risklerini, sigorta poliçesinde belirtilen limit ve teminatlar dâhilinde güvence altına alan sigortaya iş yeri sigortası denir.

Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası ev ve içindeki eşyaları, su baskını ve deprem gibi doğal afetlerden hırsızlık ve yangına kadar pek çok riske karşı koruyan geniş kapsamlı sigorta çeşididir. “Ev sigortası nedir?” sorusunun da cevabı olan konut sigortası, herhangi bir tehlikede ya da konutta meydana gelen bir hasarda sigortalıların büyük masraflardan kurtulmasını sağlar. Bu sigorta türü zorunlu olmayıp isteğe bağlı olarak yaptırılır. Aynı zamanda yalnızca ev sahipleri değil, kiracılar da konut sigortasından yararlanabilir. Evin maliki olmasa da konutta ikamet edenler eşyalarını bu sigorta ile güvence altına alabilir.

Tarım Sigortası Ve Tarsim Nedir?

Tarım Sigortası; çiftçilerimizin tarımsal emeklerini, güvenceye almak amacıyla, poliçe bazında teminatlar altında korumaya alan bir sigorta ürünüdür. Tarım Sigortaları Havuzu tarafından kapsama alınacak ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçeklerine göre devletin sağlayacağı prim desteği miktarları, her yıl Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenir. Bu sistemle; çiftçinin ödeyeceği sigorta primine devlet desteği verilmesinin sağlanması, teminat kapsamının aşamalı olarak genişletilmesi ve çeşitlendirilmesi, tazminat ödemelerinin en kısa sürede yapılması, tarım sigortalarının ülke genelinde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Sohbeti aç
Sigorta Hakkında Yardım İster misiniz ?
Özer Sigorta 7/24 WhatsApp Hattı
Merhaba,
S.S.S ile ilgili bilgi almak ister misiniz?