Özer Sigorta Aracılık Hizmetleri Trabzon

Özel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık, Doğum Sigortası ve Seyahat Sağlık Sigortası için Merak Edilen Sorular

Sağlık Sigortası Nedir?

Sağlık sigortası ya da özel sağlık sigortası; hastalık ya da kaza gibi tıbbi tedaviye ihtiyacınız olduğu durumlarda, poliçenizde belirtilen teminatlar ve limitler dahilinde, özel sağlık kurumlarından aldığınız tanı ve tedavi hizmetlerinin masraflarını kısmen ya da tamamen karşılayan sigorta poliçesidir. Teminatlar seçeceğiniz poliçeye göre doktor muayenesi, rutin kontroller, operasyon, hastane yatış bedelleri, ilaç masrafları, tıbbi tahliller gibi kalemleri içerebilir. Özel sağlık sigortası poliçeleri bir yıllık olarak düzenlenir.

Sağlık Sigortasının Avantajları Nelerdir?

Sağlıkla aldığımız her nefes çok değerli. Özellikle genç yaşlardan itibaren kapsamlı bir sağlık yönetimi planı oluşturmak, hayatın beklenmeyen sürprizlerine finansal açıdan hazırlıklı olmak bu yüzden büyük önem taşıyor. Bir sağlık sigortasına sahip olmanın pek çok avantajı var. Bu konuda henüz karar vermediyseniz özel sağlık sigortası yaptırmanız için size fikir verecek yedi önemli nedeni aşağıda bulabilirsiniz:

 • Öngörülemeyen bir hastalık, üzerinizde oluşturacağı manevi yükün yanı sıra sizi zorlayabilecek masrafları da beraberinde getirebilir. Uygun bir sağlık sigortası poliçesi satın alarak tıbbi harcamalarınızı, birikimlerinizi tüketmek zorunda kalmadan daha iyi yönetebilirsiniz.
 • Kapsamlı bir sağlık sigortası poliçesi ile tüm ailenizi güvence altına alabilir, ayrı poliçeler yerine daha makul ödeme koşulları ile bakmakla yükümlü olduğunuz sevdikleriniz için de bir koruma planı oluşturabilirsiniz.
 • Doktor konsültasyonu, tahliller, ambulans hizmetleri, ameliyathane ve yoğun bakım masrafları, ilaçlar gibi masrafların maliyetleri yıllar içinde artar. Yeterince hazırlıklı değilseniz tüm bunlar mali durumunuz üzerinde önemli bir baskı oluşturabilir. Her yıl bütçenize uygun bir sağlık sigortası primi ödeyerek, size ne kadara mal olacağı konusunda endişelenmeden kaliteli tedaviyi tercih ederken tıbbi enflasyonun yükünü de yenebilirsiniz.
 • İhtiyacınıza uygun bir özel sağlık sigortası ile uygun gördüğünüz bir hastanede veya tercih edeceğiniz bir doktora tedavi olma özgürlüğüne kavuşursunuz.
 • Sağlık sigortası, normal şartlarda ödemekte zorlanabileceğiniz birçok gelişmiş sağlık hizmetine daha kolay ulaşmanızı sağlar.
 • Genç yaşlarda yaptıracağınız bir sağlık sigortası ile pek çok avantajı bir arada yakalayabilirsiniz. Hastalık riskiniz daha düşük olduğu için daha düşük prim ödemeleri ile daha kapsamlı sigorta poliçeleri satın alabilir, sigortanızı ömür boyu yenilemenize olanak sağlayan bekleme süresini genç ve sağlıklı olduğunuz dönemde tamamlayabilirsiniz.
 • Özel sağlık sigortaları vergi avantajına sahiptir, prim ödemelerinizi vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

Sağlık Sigortası Türleri Nelerdir?

Özel sağlık sigortaları farklı ihtiyaçlara ve gelir gruplarına hitap eden poliçeler sunar. Aralarındaki farkları ve teminat altına aldıkları riskleri bilmeniz, beklentilerinizi tam olarak karşılayan doğru sağlık sigortasını seçmenize yardımcı olur. Sağlık sigortası türlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:

· Ayakta Tedavi Sağlayan Sağlık Sigortası;

Ayakta tedavi sağlayan sağlık sigortası poliçeleri; hastane yatışı gerektirmeyen, en fazla 24 saat süren tedaviler için gerekli olan teminatları kapsar. Doktor muayenesi, tahliller, rutin kontroller, fizik tedavi, yardımcı tıbbi malzemeler ve ilaçlar poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta kapsamında karşılanır.

· Yatarak Tedavi Sağlayan Sağlık Sigortası;

Yatarak tedavi sağlayan sağlık sigortası gerekli tıbbi işlemlerin hastanede yatarak yapıldığı teminatları kapsar. Küçük cerrahi müdahalelerden hastanede yatmanızı gerektirecek büyük ameliyatlara kadar bütün operasyonlar, ameliyat öncesi ve sonrasında yapılacak tetkikler, yoğun bakım, ameliyat sonrası fizik tedavi, uzun soluklu tedavi süreci gerektiren diyaliz, kemoterapi, radyoterapi, suni uzuv, ambulans hizmetleri ve hastane konaklama bedelleri yatarak tedavi sağlayan sigorta poliçeleri ile güvence altına alınabilir. Doğum, yurt dışı sağlık hizmetleri gibi ek teminatlar da belirli koşullarla bu sigorta poliçesine eklenebilir.

· Acil Müdahale Giderlerini Sağlayan Ürünler;

Acil sağlık sigortası; Dünya Sağlık Örgütü tarafından “acil durum” olarak tanımlanan hastalık, yaralanma ve kaza sonucu meydana gelen ve müdahale edilmediği takdirde hayati risk yaratan durumlara karşı güvence sağlayan bir sigorta türüdür. Boğulma, trafik kazası, elektrik çarpması, yüksekten düşme, donma, zehirlenmeler gibi çok farklı teminatları kapsar ve 24 saat içinde müdahale edilmesi gereken durumlarda tedavi ve müdahale masraflarını karşılar.

· Tamamlayıcı Sağlık Sigortası;

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı kişilerin, SGK anlaşmalı özel hastanelerde ekstra bir ücret ödemeden muayene, tahlil ve tedavi hizmeti almasını sağlayan sigorta poliçesidir. Muayene, tetkik ve küçük cerrahi müdahaleler gibi ayakta tedavi hizmetlerinin yanı sıra belirlenen limitler dahilinde yatarak tedavi gerektiren ameliyat, oda, refakatçi, yemek, diyaliz, radyoterapi, kemoterapi gibi yatarak tedavi hizmetlerini de kapsar.Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamında güvenceye sahip olan ancak özel sağlık sigortası olmayan bireylerin daha düşük prim ödeyerek SGK anlaşmalı özel hastanelerden tıbbi hizmet almasını sağlaması açısından son derece önemlidir. Hastane giderlerinin SGK tarafından ödenmeyen kısmını teminat altına alır. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi, ilaçlar SGK tarafından karşılandığı için ilaç teminatını içermez.

· Seyahat Sağlık Sigortası;

Seyahat Sağlık Sigortası, yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerinin yanı sıra bagaj kayıpları gibi maddi zararları da seyahat süreniz boyunca teminat altına alan sigorta poliçeleridir. Yurt dışı seyahat sigortası yaptırmak özellikle Schengen vize başvurularının ön koşullarından birisidir. Sigorta poliçesi seyahat sürenizi ve seyahat edeceğiniz ülkeleri kapsayacak şekilde düzenlenir ve seyahatiniz boyunca karşılaşabileceğiniz sağlık sorunlarına karşı finansal koruma sağlar.

Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

· Ayakta Tedavi Teminatları;

 • Doktor muayenesi
 • Reçeteli ilaç 
 • Teşhis ve tedavi için gerekli olan laboratuvar giderleri
 • Teşhis ve tedavi için gerekli olan MR, sintigrafi, tomografi endoskopi, klonoskopi, odyografi ve benzeri görüntüleme ve ölçme tetkikleri ve bunlarda kullanılan kimyasal madde ve ilaçlara ait giderler
 • Fizik Tedavi
 • Rutin kontroller

· Yatarak Tedavi Teminatları;

 • Ameliyat, ameliyathane, anestezi masrafları ve doktor ücreti
 • Küçük cerrahi müdahaleler
 • Oda ve yemek hizmeti
 • Refakatçi masrafları
 • Yatarak tedavi sırasında kullanılan ilaçlar
 • Ameliyat öncesi ve sonrası tetkikler
 • Ameliyat sonrası fizik tedavi
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz hizmetleri
 • Yoğun bakım
 • Hastane tedavi giderleri
 • Ambulans hizmetleri
 • Doktor takibi

Bu teminatlar sigorta şirketinize ve poliçenizin teminat kapsamına göre farklılık gösterebilir.

Özel Sağlık Sigortasında Yaş Sınırlaması Var mı?

Özel sağlık sigortaları için belirlenen yaş sınırlamaları sigorta şirketlerine göre değişiklik gösterir. Kendi sağlık sigortası poliçenize sahip olmak için 18 yaşını doldurmuş olmanız gereklidir. 18 yaş altı çocuklarınızı da kendi sigorta poliçenize bağlı olarak sağlık sigortası kapsamına alabilirsiniz. Çocuklar için ayrı sigorta poliçesi düzenleyen sigorta şirketleri olsa da sağlık sigortanızın çocukları da kapsayacak şekilde aile paketi olarak düzenlenmesi daha avantajlı bir yöntemdir.

Özel sağlık sigortası için üst yaş sınırı genel olarak 60 yaş ile başlar ve sigorta şirketlerine göre farklılık gösterir. Eğer genç yaşlarda sağlık sigortası yaptırdıysanız, ara vermeden poliçenizi yenilediyseniz ve ömür boyu yenileme garantisi aldıysanız ileri yaşlarınızda da sigortanızı devam ettirebilirsiniz. Ancak 60 yaş üzeri bir birey olarak ilk defa sağlık sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız yaş engelline takılabilir ya da daha az teminata daha yüksek primler ödemek durumunda kalabilirsiniz.

Ömür boyu poliçe yenileme garantisi belirli bir süre sistemde kalan ve poliçelerini yer yıl düzenli olarak yenileyen sigortalılar için sunulan bir avantajdır.

Özel Sağlık Sigortası Ne Zaman Başlar?

Özel sağlık sigortanızı ilk kez yaptırdıktan sonra muayene ve ayakta tedavi hizmetlerini almaya hemen başlayabilirsiniz. Ancak sigorta şirketiniz bazı hastalıkları “bekleme süresi” kapsamına almış olabilir. Çoğu sigorta şirketi için bu süre 6 ile 12 ay arasında olacak şekilde belirlenmiştir. Bekleme süresi, belirtileri hemen ortaya çıkmayan hastalıkların takibi için sigorta şirketinin beklemeyi uygun gördüğü süreyi ifade eder.

Bu hastalıkların neler olduğu ve bekleme süreniz, sağlık sigortası poliçenizde detaylı olarak belirtilecektir. Bekleme süresi kapsamındaki hastalıklar bu süre zarfında ortaya çıkarsa sigorta poliçeniz tarafından karşılanmaz. Bu durum sadece sağlık sigortanızı yaptırdığınız ilk yıl için geçerlidir. Poliçenizi yenilemeniz durumda teminat altına alınan bütün hastalıklar için ayakta ve/veya yatarak tedavi hizmeti alabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Özel Sağlık Sigortası Sözleşmesi İptal Edilir?

Özel sağlık sigortaları belli koşullarda hem sigorta ettiren hem sigortalı hem de sigorta şirketi tarafından iptal edilebilir. Sigorta şirketinizle imzaladığınız poliçe sözleşmesinde bu koşulları detaylı olarak bulabilirsiniz. İptal hakkı ile ilgili koşullar genel olarak aşağıdaki gibidir:

 • Sigorta ettiren ve sigortalı, sözleşme tanzim tarihinden itibaren ilk otuz gün içerisinde iptal talebinde bulunursa ve bu süre içerisinde sigortalıya herhangi bir tazminat ödenmemişse poliçe iptal edilir.
 • Sigorta ettirenin vefatı durumunda eğer kanuni varisler sözleşmenin devamını kabul etmezse poliçe iptal edilir. Ancak kanuni varisler muvafakatname vererek sigorta ettireni değiştirme ve poliçeyi devam ettirme hakkında da sahiptir.
 • Sigorta poliçeleri beyan ettiğiniz bilgilere göre oluşturulur ve “iyi niyet prensibi” esastır. Yanlış beyan, sigorta kapsamında olmayan kişilerin teminatlardan yararlandırılması, sağlık gider belgelerinin sigorta sözleşmesi kapsamındaki kimseler adına düzenletilmesi gibi kötü niyetli hareketler sigorta poliçelerinin iptaline sebep olur.
 • Sigorta poliçelerinin devamlılığı ile ilgili bir diğer önemli konu da prim ödemelerinin düzenli yapılmasıdır. Ödemelerin aksaması durumunda da poliçe iptali olabilir.

Özel Sağlık Sigortası Primleri Neye Göre Belirlenir?

Biyolojik özelliklerimizin yanı sıra her birimizin hastalık geçmişi, risklerimiz ve bir sağlık sigortasından beklentilerimiz de farklıdır. Özel sağlık sigortası primleri birçok faktör göz önüne alınarak hesaplanır ve hepimiz için farklıdır. Prim hesaplamasında dikkate alınan en önemli faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 • Yaş
 • Cinsiyet
 • Yaşanan şehir
 • Sağlık geçmişi
 • Genetik hastalık yatkınlığı, doğum, yurt dışı tedavi gibi ek teminatlar
 • Teminat limitleri
 • Katılım payı oranı
 • Tercih ettiğiniz anlaşmalı kurum ağı (hastaneler)

Tamamlayıcı sağlık sigortasını tüm aileme yaptırsam aile indirimi yaparlar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortasının ücreti yaş, cinsiyet ya da özel sağlık durumlarına göre değişiklik gösterir. Bundan dolayı ücretlendirme politikası da kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Özer Sigorta’ya bilgileriniz girerek farklı teklifleri birbiriyle kıyaslayabilir, sağlık sigortasında aile indirimi seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Ömür boyu yenileme garantisi nasıl kazanılır?

Ömür boyu yenileme garantisi sigorta firmalarında farklılık gösterebilir. Bazı firmalarda üst üste 3-4 yıl sigorta yaptırdığınızda bu hakkı kazanabilirsiniz. Bununla beraber ömür boyu yenileme garantisi alabilmek için sigorta firmaları sizden sağlık taramaları isteyebilir. Sigorta firması sigortalı olduğunuz süre boyunca sağlık poliçenizin kullanım durumu ve yaşadığınız hastalıkları göz önünde bulundurarak bu hakkı size verip vermeyeceğine karar verir. Eğer ömür boyu yenileme garantisi kazanırsanız sigorta şirketi size poliçenizi ömür boyu yenileme sözü verir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken geçmişten gelen hastalıklar nasıl tespit ediliyor?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırırken şirketler başvuru sahibinin sağlık durumunu öğrenmek için ona bir dizi soru sorar. Ayrıca sağlık raporu gibi bilgiler de istenebilir. Bu süreç, sigorta şirketinin risk analizi yapmasını ve sigortayı yaptıracak olan kişi için bir poliçe primi belirlemesine yardımcı olur. Bazı durumlarda başvuru yapan kişiden daha önce geçirdiği hastalıklara dair raporlar ve eğer ameliyat olmuşsa onunla ilgili belgeler istenebilir. Ayrıca sigorta yaptıran kişi daha önce başka bir yerde sigortalıysa o belgeler de bu süreçte incelenebilir. Bütün bu adımların ardından sigortayı yapacak olan firma kişilerin geçmişten gelen hastalıklarını tespit edebilir.

Özel sağlık sigortam yurt dışında da geçerli mi?

Özel sağlık sigortalarının hepsi yurt dışında geçerli değildir. Sağlık sigortasının neleri kapsadığı poliçe kapsamında belirtilir. Bununla beraber yurt dışına çıkarken bir sağlık sigortası yaptırmayı düşünüyorsanız seyahat sigortasına göz atabilirsiniz. Bazı seyahat sigortalarında valiz kaybı gibi riskler de güvence altına alınır. Ayrıca seyahate çıktığınızda beklenmedik bir kaza yaşadığınızda bu olumsuz durumlarda da destek sağlar. Bununla beraber seyahat sağlık sigortası yurt içi ve yurt dışı olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Eğer yurt içi için bir sağlık sigortası arıyorsanız poliçe detaylarını dikkatli bir şekilde incelemelisiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdım hemen tedavi görebilir miyim?

Tamamlayıcı sağlık sigortası genel olarak devlet tarafından desteklenen bir sigorta çeşididir. SGK’nın karşılamadığı ya da belirlediği ücret sınırlarını aşan durumlarda tedavi masraflarının karşılanmasını sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortası hem yatarak hem de ayakta tedavi masraflarında mevcut sigortanızı destekler. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra ve süreç tamamlandığında hemen tedavi görmeye başlayabilirsiniz. Bununla beraber tedavi göreceğiniz hastanenin ya da ameliyatın poliçenin şartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Şartları karşılamayan bir durumda tedavi göremeyebilirsiniz.

Özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortaları acil serviste geçerli midir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası genellikle acil servislerde de geçerlidir. Bununla beraber poliçeyi satın aldığınız işletmenin şartlarını inceleyerek daha detaylı bir şekilde bilgi alabilirsiniz. Ayrıca hastanenin SGK ile anlaşması olsa da olmasa da eğer acile gelen bir hastanın 24 saat içinde muayene olması ve tedavi edilmesi gerekiyorsa sigortanız kapsamında olmasa bile o hastane sizi ücretsiz bir şekilde tedavi etmelidir.

Doğumdan/hamilelikten ne kadar süre önce sağlık sigortası yaptırmam gerekir?

Bazı sigorta firmaları hamileyken de sigorta yapmanıza olanak tanır. Bekleme süresini ortadan kaldıran sigorta firmaları, hamilelik sırasında da rahat bir şekilde sigorta yaptırmanıza olanak tanır. Bununla beraber çoğu firma hamile olan kişilere sigorta yapmayı tercih etmez. Sigorta poliçeleri, önceden tahmin edilemeyen durumlar için sigorta yapar. Kesin olarak gerçekleşeceği bilinen riskler genellikle sigortacılık hizmeti kapsamına dahil edilmez ve hamilelik de bu kesinlik kapsamda değerlendirilir. Hamilelik döneminde sigorta yaptırmak istiyorsanız sigorta firmalarının poliçelerini detaylı bir şekilde incelemelisiniz. Genellikle hamilelikten 12 ay önce sigortanızı yaptırmanız gerekir. 12 aylık bekleme süresi dolduktan sonra poliçenizi yenilediğinizde bütün teminatlardan yararlanabilirsiniz.

Doğum/hamilelik sigortası bebeğin sağlık hizmetleri için ödeme yapar mı?

Yenidoğan bebeğin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için hamile olan kişinin bu teminatlara sahip olması gerekir. Yenidoğan için teminat poliçeye eklendiği takdirde bebeğin ilk muayenesi ve tetkikleri bu kapsam dahilinde gerçekleştirilir. Bununla beraber sonraki süreçte bebeğinizin sigortası olmasını istiyorsanız farklı bir sigorta yaptırmanız gerekir. Bebek sağlık sigortası yaptırarak bebeklerinizin sonraki aylarını güvence altına alabilir ve çocuklarınızın genç yaşlardan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayabilirsiniz.

Doğum sigortası ile istediğim doktorda muayene olabilir miyiz?

Doğum sigortasının kapsamı diğer sağlık sigortalarında olduğu gibi şirketten şirkete farklılık gösterir. Örneğin, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığınızda sadece SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde tedavi görebilirsiniz. Doğum sigortası yaptırdığınızda ise genellikle sigorta firmasının anlaşmalı olduğu hastane ve doktorlardan hizmet alabilirsiniz. Eğer özel olarak istediğiniz bir doktor ya da hastane varsa doğum sigortası poliçelerini inceleyerek kapsam dahilinde olup olmadığını öğrenmelisiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırsam gebelikteki kontrollerimi karşılar mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortasından doğum teminatı olup olmadığı poliçeden poliçeye değişiklik gösterir. Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK kapsamında yer alan tedavilerin haricindeki sağlık hizmetlerini karşılar. Bununla beraber tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ile anlaşmalı hastanelerde geçerlidir. Bazı tamamlayıcı sağlık sigortaları gebelik kontrollerini karşılarken bazıları karşılamayabilir. Ayrıca bazı sigorta şirketlerinde “tamamlayıcı sağlık sigortası doğum paketi” isimli ek poliçeler yer alır. Farklı sigorta şirketlerinin poliçe detaylarını ve kapsadıkları sağlık hizmetlerini Hisar Sigorta’dan kolaylıkla öğrenebilir ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda aralarından seçim yapabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası zorunlu estetik ameliyatları karşılar mı?

Özel sağlık sigortası genellikle estetik ameliyatları karşılamaz. Bununla beraber bir trafik kazası sonucunda meydana gelen hasarlardan dolayı bir kişi estetik ameliyat olmak zorunda kalırsa poliçe bunu kapsayabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortam var seyahat sağlık sigortası yerine geçmez mi?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde geçerlidir. Yurt dışındaki seyahatlerde tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanamazsınız. Bununla beraber yurt içinde farklı bir ilde SGK ile anlaşmalı olan hastanelerde tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanabilirsiniz.

Özel sağlık sigortası özel muayene ücretini karşılar mı?

Özel sağlık sigortası, sigortayı yaptırdığınız şirketin anlaşmalı olduğu hastanelerde özel muayene ücretini karşılar. Bununla beraber bazı hastanelerde tedavi almanızı da sağlar. Eğer poliçe kapsamı içinde yer alırsa bazı eczanelerde ilaçları ücretsiz ya da az bir ücret karşılığında da satın almanıza imkân tanır. Özel sağlık sigortası kemoterapi, fizik tedavi, yoğun bakım harcamaları ve laboratuvar testleri gibi durumları da kapsayabilir. Özel sağlık hizmetinin detaylarını inceleyerek neleri karşıladığını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

TSS’den ÖSS’ye geçersem ömür boyu yenileme garantisini kaybeder miyim?

Hem TSS hem de ÖSS’de ömür boyu yenileme garantisi almak için üst üste en az 3 ya da 4 yıl poliçenizi yenilemeniz gerekir. TSS ile ÖSS farklı sigorta türleri olduğu her işletme bu geçişlerde yenileme garantisi vermeyebilir. Bundan dolayı bu sorunun cevabı için sigortayı yaptırdığınız şirketin kendi yönetmeliklerine göz atmanız gerekir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında limitsiz ne demek?

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdıktan sonra bir hastalığınız ortaya çıkarsa ve bu hastalıkla ilgili ameliyat olmanız gerekirse TSS bunu limitsiz bir şekilde karşılar. Bununla beraber bu durumun ortaya çıkabilmesi için hastalığın poliçeyi yaptırdığınız tarihten sonra ortaya çıkması gerekir. Poliçe tarihinde olan bir hastalıkla ilgili ameliyatlarda ücretler limitsiz bir şekilde karşılanmayabilir.

Web sitemizden anında avantajlı fiyatlarla sağlık sigortası teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Web sitemizden anında avantajlı fiyatlarla tamamlayıcı sağlık sigortası teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Web sitemizden anında avantajlı fiyatlarla seyahat sağlık sigortası teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Müşteri iletişim merkezimize bağlanmak ve bireysel sigorta uzmanımızdan teklif almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Sohbeti aç
Sigorta Hakkında Yardım İster misiniz ?
Özer Sigorta 7/24 WhatsApp Hattı
Merhaba,
Özel Sağlık, Tamamlayıcı Sağlık ve Doğum Sigortası için Merak Edilen Sorular ile ilgili bilgi almak ister misiniz?